Digital marknadsföring

Öka företagets digitala närvaro

För att nå ut i det digitala klustret erbjuder vi tjänster inom tre områden: SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) och SMM (Social Media Marketing). En kombination av dessa är en mycket bra utgångspunkt för att växa organiskt på sikt, men även nå ut till riktade målgrupper i en konkurrensutsatt marknad.

Melodic erbjuder tjänster inom digital marknadsföring för att täcka bägge områdena SEO och SEM, men även digital marknadsföring på sociala medier som Facebook Ads. Vi jobbar på att i framtiden ta fram automatiska marknadsföringssystem i kombination med våra webbutvecklingstjänster.

SEO + SEM + SMM = SANT!

Att växa till sig organiskt genom att ha auktoritära sajter och samtidigt ha möjlighet till att nå nischade målgrupper snabbt är en otroligt stark kombination. Digital marknadsföring är väldigt effektivt då det är mätbart och går att automatisera på flera sätt. Det analoga känns plötsligt lite gammalmodigt…

Relaterade sidor