Webbutveckling

Investera för morgondagen

Digital närvaro bör ses som en självklar investering och webbutveckling är en viktig del av lösningen för att nå ut sin verksamhet på nätet. Webbutveckling kan handla om allt ifrån att ta fram snygga och snabba hemsidor eller säljande e-handelsplattformar till att ta fram speciallösningar anpassade efter kundens specifika krav och önskemål.

Vi på Melodic kan hjälpa er med små till medelstora projekt. Vi utvecklar våra webbplatser i WordPress vilket möjliggör stor flexibilitet och anpassning av design och funktion. Samtidigt som det ger er en hemsida som är lätt och enkel att administrera för ändringar. Webbutveckling är vår spetskompetens och vi kan se över era nuvarande webblösningar och identifiera nya möjligheter.

Hur webbutveckling går till

På Melodic jobbar vi strukturerat för att ta fram en hemsida som är tilltalande, snabb och precis som ni vill ha det. Vi utgår från era behov och krav och tillsammans upprättar vi en plan för hur arbetet ska fortskrida. Vår utvecklingsprocess av att skapa en webbplats är beskrivna i primärt tre områden: Digital strategi, Webbdesign och utveckling och Lansering och utbildning.

l

1. Digital strategi

Webbutveckling med kvalité behöver bra underlag för att lyckas. Vi ställer frågor som rör vilken nytta webbplatsen ska skapa och vad för syfte den har. Med en klar analys tar vi tillsammans fram en kravspecifikation och en digital strategi som genomsyrar hela arbetet.

2. Webbdesign och utveckling

Ett första utkast av hemsidan läggs fram och vi vill att ni är involverade så mycket som möjligt, så ni får en design som ni är stolta över. Vi vidareutvecklar webbplatsen med innehåll och funktionalitet och ser till att den är användarvänlig, sökmotoroptimerad och responsiv.

3. Lansering och utbildning

När hemsidan har accepterats och ni känner er redo klickar vi på ”Launch”. Sajten justeras och optimeras för servern och webben och vi gör en kvalitetskontroll av hela arbetet, både tekniskt och estetiskt. Ni får utbildning med medföljande dokumentation på hur er skräddarsydda hemsida med WordPress fungerar.