WordPress

Driver mer än 30% av webben

WordPress är världens mest populära publiceringsverktyg (CMS – Content Management System) och har funnits med och utvecklats sedan 2003. WordPress har öppen källkod, vilket innebär att det är fritt från licensavgifter och kostnader. Resultatet har blivit att mer än 30% av webben drivs av det och det är väldigt flexibelt och anpassningsbart.

Vi på Melodic använder oss av WordPress som grund för alla webbplatser vi utvecklar, oavsett om det är en sajt med en sida (en landningssida) eller en mer komplex webbshop. WordPress är användarvänligt för administratören av hemsidan vilket gör det smidigt att uppdatera information på egen hand.  Vi anser att en hemsida är bäst när den kan enkelt uppdateras och hållas levande.

WordPress = Open source

WordPress har öppen källkod och vidareutvecklas av utvecklare runt om i världen. Den öppna källkoden innebär flera saker. Några nämnvärda saker är t.ex. att plattformen är fri från framtida kostnader och licensavgifter, samt att den säkerhetsuppdateras kontinuerligt.

Kraftig administration

Med ett publiceringssystem blir det enkelt att administrera. Det är dessutom skalbart och ger goda förutsättningar för de som underhåller och sköter hemsidan.

l

Skriv och publicera inlägg

WordPress är väldigt starkt för att löpande skapa och publicera inlägg. Det går även att anpassa inläggssystemet till olika behov. T.ex. en företagsblogg, projektsida, en sida för kundcase m.m.

Ändra information enkelt

Det ska inte krävas någon utvecklare för att ändra textinformation, bilder och annat. En välutvecklad hemsida möjliggör ändringar av information på ett enkelt sätt.

Användarroller

Oavsett om det är en eller flera tusen personer som använder hemsidan så finns avancerat stöd för användarroller. Exempelvis kan man skapa en roll för kommunikatören som endast får sköta inlägg som syns på företagsbloggen.